• nemški,german,deutsch
  • angleški,english
  • Kidričeva ulica 31, 3250 Rogaška Slatina
  • 00386 (0)8 20 12 185
  • info@klm-galun.com

NAŠE STORITVE | VAŠE PREDNOSTI

 Storitve

NAŠE STORITVE

Priprava podjetja na urejeno in zakonito poslovanje na tujih trgih
Priprava podjetja na vstop na tuj trg (davčne in carinske zahteve)
Davčna registracija podjetja na tujem trgu (EU in izven)
Prijava delovišča in napotenih delavcev na tujem trgu
Prijava prispevkov v sklade za gradbene delavce (Buak, Soka – Bau, OPOC ipd.)
Pridobivanje A1 potrdil
Priglasitev dejavnosti pri tujih obrtnih zbornicah
Navodila, usmeritve in administrativna pomoč pri obračunu in plačilu dohodnine v tujini
Rent – a – car
Usmeritve pri pridobivanju delovnih dovoljenj
Vzpostavljanje kontakta s tujimi računovodskimi, davčnimi in pravnimi svetovalci
Ustanavljanje podjetij ali podružnic v Nemčiji
Raziskava tujih trgov
Opravljanje celovitih pisarniških storitev
Prevajanje
Vodenje in arhiviranje poslovne dokumentacije
»Coaching« Vašega osebja za urejanje sprotne dokumentacije

VAŠE PREDNOSTI

Hiter in profesionalen odziv
Zniževanje stroškov
Združevanje interesov
Pridobivanje direktnih in preverjenih informacij
Prihranek časa
Profesionalen nastop vašega podjetja na tujih trgih
Poslovanje po mednarodnih standardih in zahtevah
Neposreden nastop na trgu
Rast prepoznavnosti
En partner za različna področja
Pridobivanje kontaktov doma in v tujini
Poznavanje domače in tuje zakonodaje